Publicerad den 15 november 2021

Mikael Karlund – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter