Publicerad den 15 november 2021

Mikael Iselow – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter