Publicerad den 16 november 2021

Michael Ewertz – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter