Publicerad den 17 januari 2022

Mattias Nordström – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter