Publicerad den 23 november 2021

Mattias Nordström – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter