Publicerad den 15 november 2021

Mats Persson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter