Publicerad den 15 november 2021

Martina Nilsson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter