Publicerad den 17 november 2021

Martin Melander – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter