Publicerad den 15 november 2021

Marcus Wademyr – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter