Publicerad den 17 november 2021

m t – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter