Louise Larsson – Forskarperspektiv på samverkansorganisationer

Publicerad den 1 oktober 2021