Publicerad den 15 november 2021

Lisa Nordh – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter