Publicerad den 29 november 2021

Lisa Kollberg – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter