Publicerad den 22 november 2021

Linnea Bergkvist – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter