Publicerad den 18 januari 2022

Linnéa Arvidsson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter