Publicerad den 17 januari 2022

Linda Sandström – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter