Publicerad den 18 januari 2022

Lina Ljungholm – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter