Publicerad den 15 november 2021

Lina Cavallin – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter