Publicerad den 1 februari 2022

Leo Lindegård – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter