Publicerad den 17 januari 2022

Laila Ekefäll – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter