Publicerad den 14 januari 2022

Kristin Östling – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter