Publicerad den 18 november 2021

Kristin Östling – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter