Publicerad den 15 november 2021

Kristian Samuelsen – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter