Publicerad den 19 januari 2022

Klas Asp – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter