Publicerad den 15 november 2021

Klas Asp – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter