Publicerad den 18 januari 2022

Kim Dahlén – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter