Publicerad den 15 november 2021

Kicki Björklund – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter