Publicerad den 15 november 2021

Jonna Olsson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter