Publicerad den 26 januari 2022

Jonas Olausson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter