Publicerad den 17 november 2021

Jonas Apelqvist – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter