Publicerad den 15 november 2021

jonas Andervik – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter