Publicerad den 17 januari 2022

Johannes Böhm – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter