Publicerad den 24 november 2021

Johanna Pettersson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter