Publicerad den 1 februari 2022

Johanna Melander – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter