Publicerad den 16 november 2021

Johan Sundkvist – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter