Publicerad den 15 november 2021

Johan Höijer – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter