Publicerad den 15 november 2021

Johan Burman – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter