Publicerad den 16 november 2021

Joakim Forsemalm – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter