Publicerad den 17 januari 2022

Jingjing Zheng – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter