Publicerad den 18 november 2021

Jenny Andersson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter