Publicerad den 17 januari 2022

Jan Wikström – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter