Publicerad den 18 januari 2022

Jan Persson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter