Publicerad den 18 november 2021

Jacob Edwijn – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter