Publicerad den 15 november 2021

Ingrid Svetoft – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter