Publicerad den 16 november 2021

Helena Tellberg – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter