Publicerad den 17 januari 2022

Hedvig Haraldsdotter – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter