Publicerad den 17 november 2021

Hedvig Haraldsdotter – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter