Publicerad den 17 januari 2022

Hans Söderström – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter