Publicerad den 25 november 2021

Hans-Emil Lundquist – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter