Publicerad den 20 januari 2022

Hannes Enqvist – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter